Katalog D13-D24
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Böhmen + Mähren Dienstmarken D 13 - D 24 kompletter Satz postfrisch
Katalog D13-D24
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Portom.15
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Böhmen + Mähren Portomarken für Zustellungen 15 50 H postfrisch
Katalog Portom.15
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog D18
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20-37
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 20-37
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog D23
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 28
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 28
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 28
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 28
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 28
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 28
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 28
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 28
Erhaltung postfrisch
Prüfung original


Zu Seite springen: