Weber`s Lehrbuch der Weltgeschichte Band 1 + 2 Leipzig 1861
Katalog1861
Erhaltungsiehe Beschreibung
Prüfungoriginal
Weber`s Lehrbuch der Weltgeschichte Band 1 + 2 Leipzig 1861
Katalog1861
Erhaltungsiehe Beschreibung
Prüfungoriginal
Brockhaus Konversations Lexikon 17 Bände 14. Auflage 1898
Katalog1898
ErhaltungSchön
Prüfungoriginal
Brockhaus Konversations Lexikon 17 Bände 14. Auflage 1898
Katalog1898
ErhaltungSchön
Prüfungoriginal
Britannica Book of Year 1947, 1948 und 1949
Katalog1947
Erhaltungsiehe Beschreibung
Prüfungoriginal
Britannica Book of Year 1947, 1948 und 1949
Katalog1947
Erhaltungsiehe Beschreibung
Prüfungoriginal
Colliers Encyclopedia 24 Bände A-Z 1970, 4 Year Books 1970-1974 + 2 Bände
Katalog1970
Erhaltungsiehe Beschreibung
Prüfungoriginal
Colliers Encyclopedia 24 Bände A-Z 1970, 4 Year Books 1970-1974 + 2 Bände
Katalog1970
Erhaltungsiehe Beschreibung
Prüfungoriginal