Katalog 1-9
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 6A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
All. Besetzung Berlin 6A 4er Block Berliner Bär 20 Pf postfrisch
Katalog 6A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 6A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 6A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 6A Plf. II
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
All. Besetzung Berlin 6A Plf. II 4er Block Berliner Bär 20 Pf **
Katalog 6A Plf. II
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 6A Plf. IV
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
All. Besetzung Berlin 6A Plf. IV 4er Block mit Unterrand Berliner Bär 20 Pf **
Katalog 6A Plf. IV
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 6A Plf. VII
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
All. Besetzung Berlin 6A Plf. VII 4er Block mit Seitenrand Berliner Bär 20 Pf **
Katalog 6A Plf. VII
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 40I
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 63I
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 63I
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 69-72
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 97
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 101-102
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
All. Besetzung Am.+ Britische Zone 101-102 Berlin Hilfe 10+ 5 Pf + 20+ 10 Pf **
Katalog 101-102
Erhaltung postfrisch
Prüfung original